Obecná charakteristika školy

Představení školy

Zrekonstruovaná mateřská škola se nachází na rozhraní sídliště a staré zástavby města. Je to budova pavilonového typu. Ve dvou pavilonech je 6 tříd, ve třetím je hospodářské zázemí – kuchyň, sklady, kancelář vedoucí stravovny, ředitelna a kancelář účetní. Pavilony jsou jednoposchoďové a jsou propojeny dlouhou spojovací chodbou. Mateřská škola byla uvedena do provozu 1. 9. 1987. Byla největší MŠ ve své době, do jejích 6 tříd tehdy nastoupilo 180 dětí a pracovalo zde 22 pracovnic. Speciální třída pro děti s vadami řeči (logopedická třída) vznikla v roce 1989.

Během let měla škola i odloučené pracoviště – MŠ Zámecká 11, kde byly otevřeny 2 třídy MŠ. V roce 2001 došlo ke zrušení tohoto pracoviště z důvodu úbytku dětí. Od 1. 1. 1996 se stala MŠ právním subjektem. Zřizovatelem je Město Mohelnice. MŠ je správcem objektu.

Kolem školy je prostorná zahrada, která nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoli ročním období, je vybavena pískovišti, kolotoči, průlezkami, skluzavkou a dřevěnými domky, které slouží jako sklad hraček a pomůcek. Zahrada byla během let postupně vysazována okrasnými stromy a keři, které pomáhají vytvořit v letních měsících stinná zázemí. Byly vybudovány umělé svahy, které jsou využívány v zimě k sáňkování a bobování. Celý pozemek je oplocen, k jednotlivým pavilonům vedou komunikace od dvou branek a k hospodářské budově od hlavní brány. Pro bezpečný pobyt dětí jsou vchody do šaten dětí elektronicky zabezpečeny.

Na podzim roku 2007 zřizovatel zrekonstruoval prostory bývalé MŠ Zámecká 11 a připravil tak v patře budovy 2 třídy MŠ (elokované pracoviště). Od 1. 1. 2008 vzniklo znovu odloučené pracoviště – s polodenním provozem a výdejnou stravy – MŠ Zámecká 11, které bylo otevřeno dne 2. 1. 2008.Od 1. 9. 2009 třída  ŽABEK fungovala jako třída s celodenním provozem. Od 3.1.2012 byla otevřená 2.třída – RYBKY, taktéž s celodenním provozem. V létě 2014 zřizovatel zrekonstruoval celou budovu  elokovaného pracoviště- MŠ Zámecká.V patře budovy se nyní nachází 2 třídy -Žabky a Rybičky- s celodenním provozem a výdejnou stravy. MŠ není správcem tohoto objektu, se zřizovatelem byla uzavřena smlouva o výpůjčce.