Aktuální informace

 

 

AKTUALITY : 


PLAVECKÝ KURZ  pro předškoláky bude probíhat od 9.5. do 27.6. 2019  ( více na plakátech v šatnách tříd )


 

Seznamy dětí  dle tříd na nový školní rok 2019 /2020 bude vyvěšen 28.8.2019 na dveřích ředitelny a na  internetových stránkách Mš


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ : O letních prázdninách bude naše  Mš uzavřena v ČERVENCI . ( V případě potřeby můžete nahlásit děti na Mš Hálkova ).    

Do 14.6.2019 je nutné osobně nahlásit své dítě na prázdninovou docházku v MŠ HÁLKOVA !!!

PROVOZ naši Mš bude od 1.8.2019 (Uzavřena bude Mš Hálkova )

 


V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu p. Mgr. Lucii Grundovou, email : grundova@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.


 V letošním roce máme vytvořen projekt : Pojďme přírodě naproti.Cílem je vytvářet u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,vytvářet kladný vztah k přírodě, všímat si změn  během ročních období a rozvíjet u dětí odpovědné chování k přírodě.


 

olk_logo

Plasty se nenosí……..  projekt podporovaný KÚ Olomouckého kraje

Cílem projektu je vzbudit u dětí, rodičů i široké veřejnosti zájem o životní prostředí včetně důsledků chování v něm.


Celá mateřská škola je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky.Cvičíme se zvířátky.

19.června  2019 byl tento projekt slavnostně ukončen.