Aktuální informace

Hádanky pro děti

—————————————————————————–

 I nadále si pochvalujeme aktivní a dlouhodobou spolupráci se spolkem STURM. Těší nás, že nám pro děti vyrobili ptačí hostinec, který máme umístěný za budovou školy a máme tak možnost v zimě nejen krmit, ale i pozorovat ptáčky.

Děti tyto aktivity baví a my máme radost, že podporují zvýšený zájem  o dění v přírodě.

V souvislosti s touto aktivitou vyhlašujeme výtvarnou soutěž

PTÁČCI V ZIMĚ, jejichž  pravidla jsou vystaveny v šatnách jednotlivých tříd- čtěte. MŠ  uvítá i ocení spolupráci rodin v rámci rodinné kategorie.

Zapojte se a soutěžte s námi, porotou budou členové spolku STURM.

—————————————————————

MŠ doporučuje  rodičům k četbě velmi kvalitní knihuDÍTĚ, KTERÉ SE V ŽIVOTĚ NEZTRATÍ- autorkou je Anita Michajluková.

Knížka nastiňuje, jak dítě vychovat, jak jej podpořit na vlastní cestě, co můžeme dělat, abychom měli spokojené vztahy se svými dětmi….Kniha plná postřehů, doporučení a odpovědí na otázky, které si někdy rodiče pokládají.

——————————————————————————–

POMOC RODINÁM

——————————————————————————–

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Pokud se situace na jaře zlepší, máme již s fotografem dohodnut březnový  termín, který bude nabídnut  malým  a středním třídám.

——————————————————————————-

Vážení rodiče,

od 10.9.2020 vzniká povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov.Dle tohoto nařízení Ministerstva zdravotnictví žádáme rodiče , aby  si před vstupem do MŠ nasadili ochranné roušky a použili desinfekci, která je u vstupů do šaten. Zatím nevzniká povinnost nosit roušky ve třídách, proto se tato povinnost nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky.

Řiďte se těmito opatřeními a v šatnách školy pobývejte jen po nezbytnou dobu. Denně sledujte zdrav. stav svých dětí a přivádějte jen děti zdravé, bez náznaků respiračních onemocnění.

—————————————————————————-

Hygienická a protiepidemická opatření

——————————————————————————

Na základě častých dotazů  sdělujeme, že zápis dětí do MŠ  se koná každoročně v  květnu- v období 2.5.-16.5.Přesný termín je vždy oznámen s předstihem ve Zpravodaji města nebo na webových stránkách města i MŠ.

Doporučujeme rodičům bedlivě sledovat termín vyhlášení!!

______________________________________________

Zapojení do projektů školy v roce 2020/21

Čteme denně dětem/podpora čtenářské gramotnosti/

Plasty se nenosí…/ekolgický projekt/

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky/zvyšování fyzické zdatnosti ______________________________________________

Možnosti aktivní spolupráce s rodinami dětí:

Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Zajímavé odkazy pro práci s Vašimi dětmi.


 

 

 

olk_logo

Plasty se nenosí……..  projekt podporovaný KÚ Olomouckého kraje

Cílem projektu je vzbudit u dětí, rodičů i široké veřejnosti zájem o životní prostředí včetně důsledků chování v něm.


Celá mateřská škola je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky.Cvičíme se zvířátky.

 

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu p. Mgr. Lucii Grundovou, email : grundova@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.