Aktuální informace

 

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dětí do MŠ na školní rok 2023/24 se bude vydávat v kanceláři ředitelky školy                  v  pátek dne 2.6.2023 v době 9,00-13,00 hod                                                                                                                                     ———————————————————————————————————————————————-               

ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY  DO MŠ SE BUDE KONAT VE STŘEDU DNE     7.6.2023    9,00-11,30 HOD

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy/ Директор дитячогосадка   Jana Pospíšilová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24 повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/20234

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje sena ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu/ Дата та час запису:   7.6.2023 od 9.00 do 11,30 hod.

Místo zápisu/ Місце запису:  Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10

Předpokládaný počet přijímaných/ Орієнтовна кількість дітей:  2

Organizace zápisu/ Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi mshalkova.cz, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії www.mshalkova.cz, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

  1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

  1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

  1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V   Mohelnici       dne/дата   16.5.2023

 Jana Pospíšilová

Ředitel mateřské školy/ Директор дитячого садка

—————————————————————————————————————————————————

V tomto roce bude MŠ o hlavních prázdninách uzavřena v  ČERVENCI 2023.V tomto období bude možnost přihlásit své děti do MŠ Hálkova ulice a to nejpozději do pátku 16.6.2023. Žádáme rodiče, aby dodrželi termín k nahlášení. V srpnu bude naše MŠ opět v provozu.

 

————————————————————————————————————————–

MŠ moc děkuje rodinám, které se s chutí  zapojily do  vyhlášené výtvarné soutěže na téma POHÁDKOVÉ POSTAVY. Sešly se tak krásné, nápadité a originální výrobky, ze kterých máme velkou radost. Od 24.4. jsou opět vystaveny v přízemních prostorách městské knihovny, aby těšily nejen nás, ale i širokou mohelnickou veřejnost.

Děkujeme za vzornou spolupráci s MŠ                                                                Jana Pospíšilová

————————————————————————————————————————

PROJEKT MODERNIZACE VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ NA ZÁMEČKU:

Projekt na modernizaci MŠ

V rámci projektu SZIF pod názvem Modernizace venkovních a vnitřních prostor MŠ Mohelnice, Na Zámečku 10  žádala  MŠ o dotaci na nákup herních prvků na naše školní zahrady /včetně elokovaného pracoviště/a na rekonstrukci 2 tříd v MŠ Mohelnice, Na Zámečku 10.  Jednalo o nákup a instalaci herních zahradních prvků- věžové sestavy, lanová pyramida, lanový žebřík, lanová síť a lana na ručkování. Jednotlivé prvky byly na naše školní zahrady nainstalovány v průběhu měsíce dubna 2022. Od této doby byly dětmi každodenně využívány- pomohly pedagogům zpestřit výchovně vzdělávací činnost pro děti při pobytu venku.

V předškolních třídách Motýlků a Sluníček došlo k výměně podlahových krytin  a instalaci nového nábytku. Třídy se velmi proměnily a obrovským bonusem bylo získání většího prostoru pro hry dětí.

Vedení MŠ touto cestou moc děkuje SZIF Praha za možnost spolupráce v tomto projektu-jsme moc spokojeni a všichni máme radost z vydařené práce.

Jana Pospíšilová, ředitelka MŠ

Na výsledek modernizace se můžete podívat na tomto odkaze:

https://www.youtube.com/watch?v=f45-OsEa8E8&ab_channel=TVMohelnice

 

DŮLEŽITÉ:

Z důvodu rostoucích cen za nákup potravin zvyšuje MŠ od 1.3.2023  ceny stravného o 30%. K 15. 4. -kdy se strhává cena za poplatky v MŠ, již zaznamenáte zvýšené ceny stravného za měsíc březen 2023

platby stravného dle věku:

děti   3-6-let                       přesnídávka-13,- Kč,  oběd- 30,-Kč, svačina-  10,-Kč           CELKEM    53,-Kč/den

děti 7-10 let                        přesnídávka – 13,-Kč, oběd-  34,-Kč, svačina- 10,-Kč            CELKEM     57,-Kč/den

INFORMACE K ODHLÁŠKÁM A PŘIHLÁŠKÁM  STRAVY

Od tohoto týdne/od 6.3./ si veškerou stravu-tzn. přesnídávky, obědy a svačiny odhlašují a přihlašují rodiče sami POUZE přes novou aplikaci/viz informace na webu -oddíl jídelna či v šatnách dětí/.

Žádáme rodiče, aby tuto důležitou informaci zaznamenali a systém správně používali.

Na webu-www.msnazamecku.cz- na liště-oddíl Jídelna  je letáček s postupem k odhláškám-jaký máte v šatnách dětí/pročtěte si jej/ a také  přihlašovací tabulka.

K přihlášení do tabulky použijte Vaše přihlašovací údaje.

————————————————————————————————————————-

Touto cestou  vedení MŠ děkuje za možnost pobytu našich dětí v tenisové hale u mohelnického krytého bazénu. Je to další forma výborné spolupráce, která podporuje fyzickou zdatnost dětí, zájem o pohyb a sportování. Děti ze středních a předškolních tříd měly možnost si v lednových dnech vyzkoušet reakci na tenisový míček, držení rakety a zúčastnily se malého začátečnického tréninku. Moc si tyto dny užily a odcházely s nadšením. Z tohoto důvodu pokračuje jednání s tenisovým klubem o pokračování v dalších termínech na jaře.

————————————————————————————————————————-

NAPŘÍČ GENERACEMI….

bylo milé setkání seniorů s  našimi dětmi, které proběhlo dne 23.11.2022 . Navštívili nás obyvatelé penzionu na Medkově ulici, kteří s námi strávili  moc krásné dopoledne. Bylo naplněno písničkami, říkadly, hudebně pohybovými hrami, obyčejným povídáním, prohlížením fotokronik, hrálo se pexeso, Člověče, nezlob se, Smolíček Pacholíček, skládaly se puzzle, konstruovalo….úžasná atmosféra, úsměvy  na tvářích, pohoda, upečený štrúdl od našich  kuchařek…..škoda, že jste to nezažili s námi……doufáme, že jsme naše spoluobčany potěšili a hlavně …BUDEME SE TĚŠIT NA PŘÍŠTĚ

Děkuji všem, kteří pomáhali při přípravě této hezké akce a věříme, že nebyla poslední…kabelová televize byla u toho…proto sledujte její vysílání

Poděkování patří i paní místostarostce města- Janě Kubíčkové, která se za námi také přišla podívat….

—————————————————————————————————————————

Rodiče,

podívejte se do  fotogalerie, jak se s dětmi staráme o naši zahradu…. Ve spolupráci se spolkem STURM jsme si dne 4.11.2022   do zahrady vlastnoručně zasadili 2 okrasné stromy- červené javory. Pravidelně je zaléváme a moc se těšíme, že budou v naší zahradě nejen krásnou ozdobou, ale budou nám poskytovat i potřebný stín.

Kabelová televize Mohelnice byla u toho…..můžete se na nás podívat.


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE:

1.6.-Den dětí + pasování předškoláků-akce s rodiči

-od 4.5.-plavání pro předškoláky

2.-4.5.-zápis do MŠ

13.4. Den otevřených dveří- 14-15,30 hod/MŠ Na Zámečku, MŠ Zámecká/

30.3.  Hravá věda-pokusy a experimenty v MŠ s lektorem  Radkem Chajdou -odborníkem na fyziku a chemii

23.3.  beseda pro rodiče s učiteli ZŠ Mohelnice- Budu školákem/co se očekává od budoucího školáka…rady, postřehy,  zkušenosti odborníků z praxe/

22.3.  návštěva 1.tříd ZŠ Vodní-předškoláci

14.3.  vzdělávací pořad pro děti-Hmyzí kamarádi-předškoláci

9.3.    návštěva 1.tříd ZŠ Mlýnská – předškoláci

8.3.   divadlo v KD

15.2.   ukázka řemesel-kolovrat-zpracování vlny- střední třídy- dopoledne

7.2.    divadlo v KD

7.2.-    ukázková hodina angličtiny

25.1.    Sluníčka v tenisové hale

19.1.    Motýlci v tenisové hale

11.1.    Štěňátka v tenisové hale- návštěva s malým tréninkem

návštěvy betlému-v režimu tříd

15.12.  sbor zpívá pro radost ostatním dětem v MŠ

13.12.  vystoupení sboru na penzionu Lidická

8.12.   Čertoviny-odpolední akce u vánočního stromečku s rodiči

7.12.    Mikulášování v KD- hudební pořad

5.12.    Mikuláš v MŠ

30.11.     pozvání k betlému na penzion Medkova

30.11.    Hvězdičky v tenisové hale- návštěva haly s malým tréninkem

23.11.     Žabky v tenisové hale/ u bazénu/- návštěva haly s malým tréninkem

-23.11.    návštěva seniorů v MŠ- spolupráce s penzionem

-21.11.-   9.12.-pedagogická praxe studentky SPgŠ- třída Sluníček

-14.-16.11.-dopolední pečení perníčků v rámci tříd – jen střední a předškolní třídy

-7.11.-        divadelní představení v KD-informace v šatnách tříd

-4.11.-       sázení stromů/2 červené javory/ na školní zahradě-ve spolupráci se spolkem STURM- předškolní třídy

-19.10.-     pozvánka do ZŠ Mlýnská- adaptační program s podzimní tematikou-jen předškoláci

-6.10.-      sokolník v MŠ- ukázka dravců na školní zahradě- celá MŠ

-3.10.-     divadelní představení v KD

15.9.-      environmentální program pro střední a předškolní třídy s názvem-  VODA V  KRAJINĚ pořádaný spolkem MEMELEME Rapotín

-září-       třídní schůzky v jednotlivých třídách- dle informací v šatnách školy

————————————————————————————————————————–

Vážení rodiče,

vzdělávací program Dravci v MŠ  sklidil velký úspěch u Vašich dětí. Byly velmi pozorné a program je evidentně bavil. Viděly na vlastní oči orla bělohlavého, sokola, supa, poštolku, sovu, výra , výrečka   a přitom se dozvěděly spoustu zajímavostí z jejich života. Chovatel nás všechny velmi překvapil, jak dokázal dravce zvládat, jak ho  poslouchali a jak  hezkým a názorným způsobem informace předal našim nejmenším.

Na toto hezké dopoledne budeme dlouho vzpomínat….

—————————————————————————————————————————

program Voda v krajině byl velmi zajímavý a přínosný -lektoři přivezli dětem akvárium s  malými karasy, digitální mikroskop pro pozorování života ve vodě, ukázky škeblí, raka říčního a perlorodky, vysvětlili dětem vývojový cyklus žáby, ukázali jim jednotlivé druhy žab, vyprávěli o rybách v řekách, rybnících, moři….měli spoustu obrázkového materiálu a poutavě vyprávěli-MOC HEZKÁ AKCE

—————————————————————————————————————————

PODĚKOVÁNÍ třídě Žabek v MŠ Zámecká za bezvadnou reprezentaci školy- třída se zapojila do projektu společnosti MAP Mohelnicko- s dětmi sestavila znak obce Palonín z odpadového materiálu a vyhrála 3. místo v soutěži o nejhezčí znak. Odměnou za soutěž jsou učební pomůcky, které můžete shlédnout v naší fotogalerii.

———————————————————————————————————————Desatero pro rodiče – DOPORUČENO MŠMT!

————————————————————————————————————————   Sledujte zdrav. stav svých dětí a přivádějte JEN DĚTI ZDRAVÉ, BEZ PŘÍZNAKŮ RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ .

————————————————————————————————————————

Zapojení do projektů školy v roce 2022/23

Čteme denně dětem/podpora čtenářské gramotnosti/

Plasty se nenosí…/ekologický projekt/

Cílem projektu je vzbudit u dětí, rodičů i široké veřejnosti zájem o životní prostředí včetně důsledků chování v něm.


Se Sokolem do života/zvyšování fyzické zdatnosti/

Celá MŠ je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské 

 ——————————————————————————————————————–

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu             p. Mgr.Renátu Czislinskou , email : czislinska@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.