Aktuální informace

 

 

AKTUALITY : 


Beseda o školní zralosti – 27.3. 2019 v 15.00 hod.

ve třídě Sluníček ( modrá budova ) .

Přijďte si poslechnout, i zeptat , co vše má předškoláček při vstupu do ZŠ  již zvládnout !

Přednášku povedou zkušení pedagogové 1. tříd.Těšíme se na Vás !


10.4.2019 v době od 14.00 – 16.00 pořádá mateřská škola DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  Těšíme se na Vaši návštěvu.


ZÁPIS DĚTÍ DO  1  . TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2019/2020 

    – 10.dubna 2019 od 12.00 do 16.00 hod.

    –  11.dubna 2019 od 12.00 do 16.00 hod.

K zápisu donesou rodiče svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.


15.dubna 2019 proběhnou v odpoledních hodinách  v Mš VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY


ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2019 /2020

 – 2. května 2019 – od 10.00 do 16.00 hod.

-3.května 2019 – od 10.00 do 16.00 hod.

-6. května 2019 -od 10.00 do 16.00 hod.


PLAVECKÝ KURZ  pro předškoláky bude probíhat od 9.5. do 27.6.2019  ( více na plakátech v šatnách tříd )


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ : O letních prázdninách bude naše  Mš uzavřena v ČERVENCI . ( V případě potřeby můžete nahlásit děti na Mš Hálkova ).    

Do 14.6.2019 je nutné osobně nahlásit své dítě na prázdninovou docházku v MŠ HÁLKOVA !!!

PROVOZ naši Mš bude od 1.8.2019 (Uzavřena bude Mš Hálkova )

 


V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu p. Mgr. Lucii Grundovou, email : grundova@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.


 V letošním roce máme vytvořen projekt : Pojďme přírodě naproti.Cílem je vytvářet u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,vytvářet kladný vztah k přírodě, všímat si změn  během ročních období a rozvíjet u dětí odpovědné chování k přírodě.


Celá mateřská škola je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky.Cvičíme se zvířátky

Každé úterý od 14.30 – 15.15. hod. probíhá pro zájemce  ANGLIČTINA HROU.