Aktuální informace

 

 

AKTUALITY


Od 1.9.2019 ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MŠ !     

  Provoz Mš bude od 6.00 hod. do 16.00 hod.


Připravované akce : 6.11. – beseda Jak třídit odpad ? – předškolní třídy

                                           13.11. – divadlo v KD

                                         11. – 14.11. – keramické tvoření-  DDM Magnet – předškolní třídy

                                         12. – 15.11. – pečení perníků

                                         1 . 11. – hudební pořad – Já nic , já muzikant (v Mš )

                                         21.+22.11. – fotografování


V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu p. Mgr. Lucii Grundovou, email : grundova@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.


 V letošním roce máme vytvořen projekt : Pojďme přírodě naproti.Cílem je vytvářet u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,vytvářet kladný vztah k přírodě, všímat si změn  během ročních období a rozvíjet u dětí odpovědné chování k přírodě.


 

olk_logo

Plasty se nenosí……..  projekt podporovaný KÚ Olomouckého kraje

Cílem projektu je vzbudit u dětí, rodičů i široké veřejnosti zájem o životní prostředí včetně důsledků chování v něm.


Celá mateřská škola je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky.Cvičíme se zvířátky.