Aktuální informace

 

 

AKTUALITY :

19.2. 2020 kino Zvonilka 

25.2. 2020 -divadlo v kulturním domě – 50, Kč

19.3. 2020 – návštěvy 1. tříd ZŠ – 9.45 hod – pouze předškolní třídy

25.3.2020 beseda pro rodiče – Školní zralost

26.3.2020 – divadlo v kulturním domě – 40, Kč


 V letošním roce máme vytvořen projekt : Pojďme přírodě naproti.Cílem je vytvářet u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,vytvářet kladný vztah k přírodě, všímat si změn  během ročních období a rozvíjet u dětí odpovědné chování k přírodě.


 

olk_logo

Plasty se nenosí……..  projekt podporovaný KÚ Olomouckého kraje

Cílem projektu je vzbudit u dětí, rodičů i široké veřejnosti zájem o životní prostředí včetně důsledků chování v něm.


Celá mateřská škola je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky.Cvičíme se zvířátky.

 

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu p. Mgr. Lucii Grundovou, email : grundova@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.