Aktuální informace

 

 

AKTUALITY : 


PLAVECKÝ KURZ  pro předškoláky bude probíhat od 9.5. do 27.6. 2019  ( více na plakátech v šatnách tříd )


DEN DĚTÍ A PASOVÁNÍ ŠKOLÁKU – čtvrtek 30.5. 2019 od 15.00 hod.


ŠKOLNÍ VÝLETY :  20.května- výlet předškolních tříd

  12. června – výlet tříd : Hvězdičky, Berušky, Koťátka, Žabičky, Rybičky


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ : O letních prázdninách bude naše  Mš uzavřena v ČERVENCI . ( V případě potřeby můžete nahlásit děti na Mš Hálkova ).    

Do 14.6.2019 je nutné osobně nahlásit své dítě na prázdninovou docházku v MŠ HÁLKOVA !!!

PROVOZ naši Mš bude od 1.8.2019 (Uzavřena bude Mš Hálkova )

 


V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu p. Mgr. Lucii Grundovou, email : grundova@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.


 V letošním roce máme vytvořen projekt : Pojďme přírodě naproti.Cílem je vytvářet u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,vytvářet kladný vztah k přírodě, všímat si změn  během ročních období a rozvíjet u dětí odpovědné chování k přírodě.


Celá mateřská škola je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky.Cvičíme se zvířátky

Každé úterý od 14.30 – 15.15. hod. probíhá pro zájemce  ANGLIČTINA HROU.