Aktuální informace

 

 

AKTUALITY 

Z důvodu uzavření MŠ  se ruší  pro věřejnost Den otevřených dveří, který se měl konat dne 31.3.2020.

O organizaci letošního zápisu do MŠ Vás budeme včas informovat-čekáme na pokyny Ministerstva školství.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VYDANÉ ŘEDITELKOU ŠKOLY:

PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MŠ   – ČTĚTE !!

Z důvodu zamezení šíření koronaviru  bude  MŠ Na Zámečku i MŠ Zámecká  i nadále uzavřena

a to s účinností od 17.3. 2020/úterý/ do 14.4.2020/včetně/.

V souvislosti s uzavřením školy /od 17.3./se dětem automaticky odhlašuje strava-není nutno individuálně odhlašovat !!

V souvislosti s tímto nařízením jsou pro rodiče zveřejněny emailové adresy, na které dle potřeby sdělí, zda potřebují pro svého zaměstnavatele Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. Své požadavky posílejte na emailové adresy: msm.zam@tiscali.cz , msm.sinclova@seznam.cz, kde uvedete jméno a rodné číslo dítěte. Zpětně vám bude na váš email zaslán námi vyplněný formulář –  Žádost o ošetření při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení.

Rušíme plánované březnové i dubnové  akce/návštěvy 1.tříd ZŠ, Den otevřených dveří, beseda o školní zralosti, návštěvy knihovny/.                                                                                                  V případě důležitých změn vás budeme informovat.

Děkuji za pochopení –  ředitelka MŠ Jana Pospíšilová


 V letošním roce máme vytvořen projekt : Pojďme přírodě naproti.Cílem je vytvářet u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,vytvářet kladný vztah k přírodě, všímat si změn  během ročních období a rozvíjet u dětí odpovědné chování k přírodě.


 

olk_logo

Plasty se nenosí……..  projekt podporovaný KÚ Olomouckého kraje

Cílem projektu je vzbudit u dětí, rodičů i široké veřejnosti zájem o životní prostředí včetně důsledků chování v něm.


Celá mateřská škola je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky.Cvičíme se zvířátky.

 

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu p. Mgr. Lucii Grundovou, email : grundova@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.