Aktuální informace

Důležitá informace:

Novou vyhláškou č. 272/2021 Sb. o školním stravování, kterou se mění vyhláška  č. 107/2005 Sb., dochází ke zvýšení finančních limitů na nákup potravin a z tohoto důvodu MŠ

od 1.9.2021  přistupuje  ke zvýšení cen stravného pro dítě v MŠ

ve věkové skupině 3-6 let bude celodenní stravné činit 41,-Kč

/přesnídávka-10,-Kč, oběd-23,-kč, svačina-8,-Kč/

ve věkové skupině 7-10 let bude celodenní stravné činit 44,-Kč

/přesnídávka 10,-Kč, oběd 26,-Kč, svačina-8,-Kč/

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali ve svých bankách  nastavené limity ohledně této změny, aby při strhávání plateb nedocházelo k potížím.

——————————————————————————————————————————————–

SEZNAMY DĚTÍ CELÉ MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 JSOU JIŽ  VYVĚŠENY NA DVEŘÍCH KANCELÁŘE ŘEDITELKY ŠKOLY

ŽABKY
RYBKY
ŠTĚŇÁTKA
MOTÝLCI
KOŤÁTKA
HVĚZDIČKY
BERUŠKY
SLUNÍČKA

—————————————————————————————————————————

Pokyny k hygienickým opatřením

Organizace-začátku-školního-roku-2021-22
Postupy-školy-ohledně-nemoci-COVID-19-1

 

Zákonným zástupcům dětí a jejich doprovodu od 1.9.2021 i nadále přetrvává povinnost nošení respirátorů  ve vnitřních prostorách budov. V rámci hygienických opatření bude rodinným příslušníkům  dovoleno vstupovat jen do šaten dětí- ne do tříd, umýváren a WC.Ve vstupních místnostech školy bude k dispozici dezinfekce rukou.

Řiďte se těmito opatřeními a v šatnách školy pobývejte jen po nezbytnou dobu.

Denně sledujte zdrav. stav svých dětí a přivádějte JEN DĚTI ZDRAVÉ, BEZ PŘÍZNAKŮ RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ .

Průběžně -po dobu nezbytnou- budou děti namátkově měřeny bezkontaktním teploměrem.

Na třídních schůzkách proveďte důslednou kontrolu svých telefonních kontaktů/jež jste předali škole/, na kterých budete v nutných případech přístupni.

—————————————————————————————————————————

 

Desatero pro rodiče – DOPORUČENO MŠMT!

—————————————————————————————————————————

 

 

  V odpoledních hodinách-po vyzvednutí svých dětí – NENÍ DOVOLENO rodinám pobývat  na školní zahradě.

_______________________________________________________________________

Zapojení do projektů školy v roce 2021/22

Čteme denně dětem/podpora čtenářské gramotnosti/

Plasty se nenosí…/ekologický projekt/

Blíž k přírodě…/enviromentální projekt/

Se Sokolem do života/zvyšování fyzické zdatnosti/

 

 

olk_logo

Plasty se nenosí……..  projekt podporovaný KÚ Olomouckého kraje

Cílem projektu je vzbudit u dětí, rodičů i široké veřejnosti zájem o životní prostředí včetně důsledků chování v něm.


Celá mateřská škola je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské Se Sokolem do života

 ——————————————————————————————————————–

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu             p. Mgr.Renátu Czislinskou , email : czislinska@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.