Aktuální informace

DŮLEŽITÉ:

Nově přijaté děti pro školní rok 2021/2022.

rozhodnuti_seznam_prijatych dětí

 

Dne 11.6.2021 budou rodiče informováni o výsledcích zápisu dětí do MŠ-o nově přijatých dětech na školní rok 2021/22/. 

Žádáme rodiče, aby se v pátek osobně dostavili k převzetí a podpisu Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí  do MŠ.

Neboť se jedná o velkou skupinu rodičů, prosíme Vás o respektování organizačních pokynů:

od  7,30-8,30 hod  přijdou rodiče, jejichž děti  se narodily v roce 2015+2016 +2017

od 8,30-10,30 hod  přijdou rodiče, jejichž děti se narodily v roce 2018

od 10,30-11,15 hod  přijdou rodiče, jejichž děti se narodily v roce 2019 

Děkuji za pochopení                                              Jana Pospíšilová, ředitelka MŠ

———————————————————————————————————————

 

 

OBNOVENÍ PROVOZU V CELÉ MŠ NA ZÁMEČKU I MŠ ZÁMECKÁ

 

Dle pokynů MŠMT bude od 10.5.2021 otevřena MŠ pro všechny děti bez povinnosti jejich testování a nošení roušek.

Zákonným zástupcům dětí a jejich doprovodu i nadále přetrvává povinnost nošení respirátorů  ve vnitřních prostorách budov.

 

—————————————————————————————————————————

INFORMACE K PROVOZU O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH 2021

červenec 2021    -MŠ uzavřena, v provozu bude MŠ Hálkova ulice-tam rodiče osobně dítě přihlásí a uhradí zálohu na stravu a školné-pondělí,úterý, pátek-dopoledne,čtvrtek-celý den

tel: MŠ Hálkova-583 431 690

srpen 2021          -MŠ Na Zámečku v provozu-cizí dětiosobní přihlašování denně ve školní stravovně + záloha na stravu a školné, naše děti-rodiče vyplní obvyklé formuláře v šatnách dětí

termín přihlášek do 11.6.2021

—————————————————————————————————————————

 

 

 

Desatero pro rodiče – DOPORUČENO MŠMT!

———————————————————————————————————————-

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Ve fotogalerii můžete shlédnout fotografie, které nám rodiny dětí poskytly. Pro pedagogy slouží jako jako zpětná vazbu na velmi dobrou spolupráci rodiny a školy.

Jana Pospíšilová, ředitelka MŠ

—————————————————————————————————————————

 

Vhodné materiály pro rodiče předškoláků v době uzavření MŠ

VÍTÁME JARO – zapojte své děti do výtvarné činnosti, kterou jsme pro Vás připravili. 

Distanční výuka předškoláků: Zápis je tu! spustíte ji snadno zde

(materiály na stránkách je možno dětem vytisknout: videonávod najdete zde)

Hádanky pro děti

 

Možnosti aktivní spolupráce s rodinami dětí:

Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Zajímavé odkazy pro práci s Vašimi dětmi.

Doporučená literatura

 

 

_______________________________________________________________________

Vážení rodiče,

respektujte povinnost nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách budov.Dle tohoto nařízení Ministerstva zdravotnictví žádáme rodiče , aby  si před vstupem do MŠ nasadili respirátory a použili desinfekci, která je u vstupů do šaten.

Řiďte se těmito opatřeními a v šatnách školy pobývejte jen po nezbytnou dobu.

Denně sledujte zdrav. stav svých dětí a přivádějte jen děti zdravé, bez náznaků respiračních onemocnění.

Hygienická a protiepidemická opatření

——————————————————————————————————————-

  V odpoledních hodinách-po vyzvednutí svých dětí – NENÍ DOVOLENO rodinám pobývat        na školní zahradě.

_______________________________________________________________________

 

 _______________________________________________________________________

Zapojení do projektů školy v roce 2020/21

Čteme denně dětem/podpora čtenářské gramotnosti/

Plasty se nenosí…/ekologický projekt/

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky/zvyšování fyzické zdatnosti/

 

 

olk_logo

Plasty se nenosí……..  projekt podporovaný KÚ Olomouckého kraje

Cílem projektu je vzbudit u dětí, rodičů i široké veřejnosti zájem o životní prostředí včetně důsledků chování v něm.


Celá mateřská škola je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky.Cvičíme se zvířátky.

 ——————————————————————————————————————–

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu                                               p. Mgr.Renátu Czislinskou , email : czislinska@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.