Aktuální informace

Vážení rodiče,

od 10.9.2020 vzniká povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov.Dle tohoto nařízení Ministerstva zdravotnictví žádáme rodiče , aby  si před vstupem do MŠ nasadili ochranné roušky a použili desinfekci, která je u vstupů do šaten. Zatím nevzniká povinnost nosit roušky ve třídách, proto se tato povinnost nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky.

Řiďte se těmito opatřeními a v šatnách školy pobývejte jen po nezbytnou dobu. Denně sledujte zdrav. stav svých dětí a přivádějte jen děti zdravé, bez náznaků respiračních onemocnění.

 

SEZNAMY DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Hygienická a protiepidemická opatření

 

______________________________________________

Vážení rodiče,

v tomto období se MŠ připravuje na elektronické zabezpečení budovy Na Zámečku. Prodej čipů se pomalu ukončuje a Vy budete    s předstihem a včas  informováni  /v šatnách jednotlivých tříd/          o spuštění nového systému.

Doufáme, že vše proběhne k oboustranné  spokojenosti -Vás rodičů  i nás zaměstnanců  a tento krok přispěje k bezpečnosti  a modernizaci školy.

Jana Pospíšilová, ředitelka MŠ

_______________________________________

Vážení rodiče,

s ohledem k vývoji koronavirové situace, jsme se rozhodli ZRUŠIT zahradní akci na zahájení školního roku, na které Vás mimo jiné čekalo mnoho zábavných her pro děti, bylo objednáno Mobilní planetárium se zajímavým námětem o vesmíru, v programu byly i koloběžkové dráhy a jako překvapení pro děti měla celou akci doprovázet Policie ČR s dopravní tématikou. Bohužel Policie ČR má až do odvolání zákaz se účastnit veřejných akcí. Proto s ohledem na zdraví všech akci odkládáme a těšíme se, že se co nejdříve setkáme v příznivější době. Děkujeme za pochopení. Tým mateřské školy.

 


Na základě častých dotazů  sdělujeme, že zápis dětí do MŠ  se koná každoročně v  květnu- v období 2.5.-16.5.Přesný termín je vždy oznámen s předstihem ve Zpravodaji města nebo na webových stránkách města i MŠ.

Doporučujeme rodičům bedlivě sledovat termín vyhlášení!!

——————————————————————————–

Zapojení do projektů školy v roce 2020/21

Čteme denně dětem/podpora čtenářské gramotnosti/

Plasty se nenosí…/ekolgický projekt/

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky/zvyšování fyzické zdatnosti/

————————————–

Možnosti aktivní spolupráce s rodinami dětí:

Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Zajímavé odkazy pro práci s Vašimi dětmi.


 

 

 

olk_logo

Plasty se nenosí……..  projekt podporovaný KÚ Olomouckého kraje

Cílem projektu je vzbudit u dětí, rodičů i široké veřejnosti zájem o životní prostředí včetně důsledků chování v něm.


Celá mateřská škola je zapojena do sportovního projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky.Cvičíme se zvířátky.

 

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů- uveřejňujeme pověřenou osobu p. Mgr. Lucii Grundovou, email : grundova@mohelnice.cz , tel. 776 772 855.