Školní jídelna

Přihlašování, odhlašování stravy instrukce

Online objednání stravy

Stravovna MŠ
telefon: 583 433 370
mobil: 773 115 629               email:msm.zamjidelna@tiscali.cz
VŠJ: p. Jarmila Morávková
Kuchařky: p. Coufalová, p. Vančová,
Pomocná síla: p. Sowová
Součástí ŠJ: výdejna stravy na MŠ Zámecká 11 (strava je dovážena z kmenové MŠ)

ŠJ vybavena konvektomatem
zařízení, které umožnuje zdravý způsob stravování – nízká spotřeba tuků a oleje, mění způsob práce a tím celou koncepci kuchyně. Kromě efektivity je nezanedbatelná i chuť připravených pokrmů.

MŠ zajišťuje školní stravování dle ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb.