Projekt „Svět nekončí za vrátky“

Projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR . Česká obec sokolská vydala manuál -celoroční aktivity pro předškolní děti, které jsou zaměřené na sportovní všestrannost.

Protože v současné době není možné s dětmi projekt dokončit, nabízíme rodičům manuál – jednotlivé aktivity, které mohou s dětmi plnit. Manuál je rozdělen dle věkových skupin. Pro děti, které budou úkoly plnit a po otevření Mateřské školy nám donesou fotografie, které zachycují tyto aktivity, jsou nachystané odměny.

Děkujeme, že i v takto složité době s námi spolupracujete.

Manuál